Výkonový zesilovač 2x 300 Wattů


Následující zesilovač, který používá jako koncové stupně tranzistory BDT20 a BDT21, se mi svým zapojením jeví jako poměrně jednoduchý, udávaných 300 Wattů špičkových bude ale nejspíš na pokraji exploze tranzistorů. Proto bych asi doporučil použít nabízenou možnost připárování dalších dvou tranzistorů a snížit vstupní napětí. V takovém případě by bylo ideální vybírat z většího množství tranzistorů ty, co budou mít nejpodobnější parametry. Zdroj bych použil silnější a počítal bych taktéž s teplejšími tranzistory (podle napětí), u kterých bych nastavil vyšší hodnotu klidového proudu.


hqz300ms01.jpg (213723 bytes)

hqz300ms02.jpg (198111 bytes)Back | Home